đầu tư hàng hóa phái sinh

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH

Đứng ở cương vị là một nhà đầu tư và mong muốn mình sẽ trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn phải có phương pháp giao dịch hàng hóa phái sinh. Có nghĩa rằng, bạn cần phải xem xét rất nhiều yếu tố để có thể lựa chọn được cách giao dịch hàng hóa phái sinh tốt nhất

Read More »
đầu tư hàng hóa phái sinh

THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT TẠI ARGENTINA ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN LƯỢNG LÚA MÌ

Điều kiện đất đai khô hạn đã ảnh hưởng đến tốc độ gieo trồng khi bắt đầu chiến dịch ngô ở trung tâm Argentina, trong khi tình trạng thiếu mưa cho vụ lúa mì năm nay tiếp tục kéo tình trạng của vụ mùa xuống thấp hơn, Buenos Aires Grains Exchange (BAGE) cho biết trong bản cập nhật hàng tuần của nó

Read More »