đầu tư hàng hóa phái sinh

GIÁ DẦU TĂNG VỚI HI VỌNG PHỤC HỒI KINH TẾ

Giá dầu tăng vào thứ Hai khi chứng khoán toàn cầu tăng lên với hy vọng về một gói kích thích khác của Hoa Kỳ, nhưng các trường hợp virus gia tăng gây lo ngại về nhu cầu nhiên liệu và giữ cho giá dầu tương lai không tăng cao

Read More »
đầu tư hàng hóa phái sinh

FSA CẮT GIẢM SẢN XUẤT ĐƯỜNG CỦA ÚC XUỐNG CÒN 4,3TR TẤN

Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài của USDA (FAS) hôm thứ Ba đã cắt giảm ước tính sản xuất đường của Úc 2020/21 xuống còn 4,3 triệu tấn so với dự báo tháng 4 là 4,5 triệu tấn và cắt ước tính xuất khẩu đường của Úc 2020/21 xuống 3,40 triệu tấn từ dự báo tháng 4 3,54 triệu tấn.

Read More »