0945435430

THÔNG SỐ CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH DẦU BRENT TƯƠNG LAI (QO)

đầu tư hàng hóa dầu brent

Dầu thô có giá trị vì nó là tài nguyên hữu hạn, không thể tái tạo và được tinh chế để sản xuất các sản phẩm hàng ngày như xăng, dầu disel và vô số hóa dầu khác. Chi phí vận chuyển và lưu kho cũng ảnh hưởng đến giá dầu thô…

error: Content is protected !!