0945435430

THÔNG SỐ CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH DẦU ÍT LƯU HUỲNH TƯƠNG LAI (QP)

đầu tư hàng hóa dầu ít lưu huỳnh

Giá trị của dầu thô: dầu thô là loại hàng hóa được giao dịch tích cực nhất trên TG, năm 2019 có khoảng 221.329.190 lot dầu Brent được giao dịch trên sàn. Giá của ethanol hay dầu disel sinh học sẽ ảnh hưởng đến giá dầu thô, đây sẽ là các sản phẩm thay thế khi giá dầu thô tăng…

error: Content is protected !!