0945435430

THÔNG SỐ CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH DẦU WTI MINI TƯƠNG LAI (NQM)

đầu tư hàng hóa dầu wti mini

Dầu thô có giá trị vì nó là tài nguyên hữu hạn, không thể tái tạo và được tinh chế để sản xuất các sản phẩm hàng ngày như xăng, dầu disel và vô số hóa dầu khác. Giá của ethanol hay dầu disel sinh học sẽ ảnh hưởng đến giá dầu thô, đây sẽ là các sản phẩm thay thế khi giá dầu thô tăng…

error: Content is protected !!