0945435430

THÔNG SỐ CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH ĐƯỜNG TƯƠNG LAI (SBE)

đầu tư hàng hóa đường

Khi đồng real yếu, người nông dân sản xuất nhiều đường hơn để xuất khẩu ra nước ngoài => Nguồn cung lớn hơn cầu , giá đường giảm. Khi đồng real mạnh, người nông dân bán đường trong nước => Nguồn cầu lớn hơn cung, giá đường tăng.

error: Content is protected !!