đầu tư hàng hóa khí tự nhiên

THÔNG SỐ CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH KHÍ TỰ NHIÊN TƯƠNG LAI (NGE)

Khí tự nhiên đóng vai trò lớn trong ngành năng lượng, được coi là sản phẩm phụ của sản xuất dầu, sử dụng trong công nghiệp, sản xuất điện và dân dụng. Để đưa ra quyết định đầu tư vào khí tự nhiên, các nhà đầu tư nên nghiên cứu kĩ cách sử dụng, vận chuyển, khả năng lưu trữ, giá cả, phương thức giao dịch,..của mặt hàng này…

Read More »