đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh

Có nên đầu tư hàng hóa phái sinh không?

Những năm gần đây, đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh đã trở nên khá phổ biến trên thế giới và nó trở thành một trong những công cụ tài chính hấp dẫn được sử dụng rộng rãi. Lý do vì thị trường hàng hóa phái sinh ngày càng đa dạng về danh mục đầu tư cũng như giảm thiểu rủi ro dành cho người sản xuất.

Read More »