0945435430

THÔNG SỐ CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH QUẶNG SẮT TƯƠNG LAI (FEF)

đầu tư hàng hóa quặng sắt

Quặng sắt là nguồn khoáng sản hữu hạn, về dài hạn thì giá sắt sẽ càng ngày càng tăng do cạn kiệt nguồn tài nguyên. Về ngắn hạn, giá quặng sắt bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: Nhu cầu thép, Nguồn cung Trung Quốc…

error: Content is protected !!