0945435430

THÔNG BÁO – THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG

hợp đồng giao dịch hàng hóa phái sinh

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day).

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TỪ TOCOM SANG OSE

đầu tư hàng hóa phái sinh

Theo thông báo của Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). một số sản phẩm hàng hóa đang giao dịch tại TOCOM trong đó có sản phẩm Cao su RSS3 sẽ được chuyển sang giao dịch tại Sở Giao Dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE) theo như thỏa thuận sát nhập của hai Sở.

error: Content is protected !!