HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VISION COMMODITIES
(hướng dẫn giao dịch dành cho khách hàng)

Những Mục hướng dẫn quan trọng:

Hướng dẫn chi tiết đổi mật khẩu: 0 Phút 13 giây

Hướng dẫn chi tiết cài đặt bảng giá : 3 Phút 04

Hướng dẫn đặt lệnh chi tiết trên Video: 4 phút 04

Hỗ trợ thêm thông tin liên quan đến giao dịch, thông tin mời Quý Anh/Chị liên hệ bộ phận hỗ trợ kinh doanh: 0938386283