0945435430

THÔNG BÁO – TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG

tất toán hợp đồng đầu tư hàng hóa phái sinh

Kính gửi: Quý Thành viên, 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán
1RBEU20Xăng RBOB 09/202027/08/2020Trước 2:00 ngày 26/08/2020
2ZFTU20Cao su TSR 20 09/202031/08/2020Trước 15:00 ngày 27/08/2020
3ZWAU20Lúa Mỳ 09/202031/08/2020Trước 23:20 ngày 27/08/2020
4ZSEU20Đậu Tương 09/202031/08/2020Trước 23:20 ngày 27/08/2020
5ZCEU20Ngô 09/202031/08/2020Trước 23:20 ngày 27/08/2020
6ZLEU20Dầu Đậu Tương 09/202031/08/2020Trước 23:20 ngày 27/08/2020
  7ZMEU20Khô Đậu Tương 09/202031/08/2020Trước 23:20 ngày 27/08/2020
  8XCU20Ngô Mini 09/202031/08/2020Trước 23:45 ngày 27/08/2020
  9XWU20Lúa Mỳ Mini 09/202031/08/2020Trước 23:45 ngày 27/08/2020
10XBU20Đậu Tương Mini 09/202031/08/2020Trước 23:45 ngày 27/08/2020
11CPEU20Đồng 09/202031/08/2020Trước 2:00 ngày 28/08/2020
12SIEU20Bạc 09/202031/08/2020Trước 2:00 ngày 28/08/2020
13PLEU20Bạch kim 09/202031/08/2020Trước 2:00 ngày 28/08/2020
14FEFQ20Quặng sắt 08/202031/08/2020Trước 2:15 ngày 28/08/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!